Venice by Night

Sessie 10

Sessie 10
OC: 17 februari 2016
IC: Zondag

Aanwezig: Thuvan, Noor, HJ, Arjan, Iris

Juliana en Lorenzo trekken de tuinier mee naar de priester, die hem laat oppakken door de kerkwachters en voor de raad brengt welke besluit dat hij moet worden gecastreerd en in de schandpaal moet zitten voor een aantal dagen. Zyra en Raven nemen intussen de non, Anja mee naar het huis van Klaus, waar ze haar opsluiten in de kelder.

Lorenzo voert de publieke castratie uit en krijg een status erbij. Juliana stelt hierna voor om bij het circus van Zyra te kijken of daar mensen zijn die bij de tempel v/d maan horen, gezien ze blijkbaar overal zijn.

Bij Zyra’s circus vinden we Bert, een man met een tattoeage van de tempel v/d maan. Hij wil eerst niet meekomen, maar Juliana dominate hem en dan komt hij wel mee.

We gaan naar Klaus’ huis, maar Anja is spoorloos verdwenen…

Comments

Mews

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.