Venice by Night

Sessie 11

Sessie 10
OC: 17 februari 2016
IC: Zondag, maandag

We nemen Bert, degene die bij de tempel v/d maan hoort uit het kamp van Zyra, mee naar Klaus zijn huis, waar we er achter komen dat non Anja is ontsnapt. Juliana dominate Bert om de coterie (behalve Zyra) naar de tempel v/d maan te brengen. Klaus wordt door de rode wreker mee naar binnen gevraagd (die is daar al), Raven gaat als vogel naar binnen, Juliana gebruikt de ketting van Anja om binnen te komen.

Er zijn veel mensen aan het feesten. In het gebouw zelf is een grote fontein met een standbeeld van een vrouw/priesteres met in haar ene hand een dolk, andere een zeis, draagt een soort griekse robe, en doornen om haar heen groeiend. Klaus krijgt van de RW wat te drinken waardoor hij gedrogeerd raakt. Er zijn daar binnen zowel vampiers als ‘gewone’ mensen.

Priesteres die eruit ziet zoals het standbeeld verschijnt en zegt Klaus dat de RW zei dat hij een goede aanwinst zou zijn. Haar huid is enorm bleek, witter dan haar toga, en haar ogen bloedrood. Als ze loopt laat ze bloederige voetstappen achter die na 10 stappen weer verdwijnen. Ze lijkt een heel erg oude vampier. Ze wordt gevolgd door twee dienaren met kleding waardoor niet te zien is of ze m/v zijn, met gouden maskers van een zon en een maan op.

Klaus zegt ja op haar aanbod chaos te stichten in haar naam. Klaus krijgt een ketting met het tempel v/d maan teken erop en een aanbeeld met hamer en zwaard erboven. Hij drinkt het bloed v/d priesteres (heeft nu een nieuwe road) en voelt zich awesome. Raven probeert hem nog te stoppen als raaf zijnde, maar dit is niet genoeg om hem te stoppen. Raven valt de man met het zon-masker aan en weet zijn oog uit te klauwen, maar wordt dan geroosterd door iets van magie uit zijn hand. Ze vliegt de fontein buiten in, en Juliana pakt haar daaruit en neemt haar mee naar buiten de poorten, waar Lorenzo nog wacht.

Iedereen gaat naar huis en spreekt af de dag erna, op maandag, voor het elysium te ontmoeten. Juliana neemt Raven mee zodat ze veilig kan helen.

Wanneer ze wakker worden zien Juliana en Raven Klaus en de RW op zoek naar kloosterkindjes om te verwonden/doden. Juliana dominate de RW en zegt dat hij haar moet volgen. Klaus wordt dan boos op de RW als hij met Juliana mee wil ipv hem. De RW gaat in een frenzy en vermoord een kloosterkindje. Klaus weet hem weer te kalmeren, en voor de dorpswacht er is nemen we de RW mee naar de catacomben van het klooster. Daar komt Lorenzo ons ook tegemoet. We sluiten de kamer en vermoorden dan de RW, waarop Klaus boos wegloopt.

Juliana drinkt de laatste druppel bloed van de RW. Dankzij de common sense van Lorenzo denken we er voor we het lijk in de catacomben in een graf achterlaten er nog aan hem te looten. Lorenzo neemt de masterwork rapier mee. Het masterwork wapen (goedendag) van Klaus nemen we voor hem mee. Juliana onderzoekt de ringen en 1 is voor sneaken (deze aan Raven gegeven), en 1 voor vingervlugheid (deze aan Juliana gegeven voor obtenebration etc). Er zijn ook nog wat edelstenen, wat geld en een boekje en sleutel dat vertelt waar de RW de schat heeft verstopt.

Klaus vertelt intussen de priesteres wat er met de RW is gebeurd. Zij stuurt een assassin, Anashi (een vrouw in burka met 2 zwaarden op haar rug) op de rest van de coterie af.

Lorenzo, Juliana en Raven vinden de schat in de klokkentoren van de grote kerk. Raven vliegt omhoog om hem te vinden. Ze gooit de 1e zak naar beneden, die uiteen spat. Juliana manipuleert de schaduwen op de kerk om het te laten lijken alsof er een godsverschijning is (laat een kruis verschijnen) en roept “kijk, het is een test/teken van god! hij wil dat we niet gierig zijn!”) zodat de sterfelingen weer verdwijnen en zij en Lorenzo het geld kunnen opharken.

Raven brengt de andere 2 zakken lopend mee naar beneden. We doneren nog een beetje aan de kerk.

Comments

anansi, niet anashi

Sessie 11
Mews

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.