Venice by Night

Sessie 8

Sessie 8
IC: Zaterdag, zondag

Aanwezig: Thuvan, Johan, Noor, HJ, Arjan, Iris

Zyra wordt bijna gedominate door de rode wreker (Klaas is zijn echte naam). Hij geeft haar zijn broche waarop een symbool staat en zegt dat ze naar de tempel van de maan moet gaan. Het symbool is een boevenmasker op een maan met daromheen de zon en blaadjes. Op de achterkant staat een teken van een zeis met een bloeddruppel eraan.

BG-info over tempel v/d maan na rollen: Er is een politieke partij ‘kinderen van de maan’ weten we nog, die de gelaagdheid tussen de bevolking weg wil om de eigen verlangens te vervullen. ‘Onder de bron van het maanlicht’. Er waren vroeger vampiertempels met het teken van de maan. De broche is zilver, gouden masker, het is een gildeteken dat het beroep aangeeft (het boevenmasker). Tempel van de maan is 1000en jaren oud, vanuit kindred gestart. Iets met griekse Bacchus + ‘de moeder’, een wezen dat vele gedaantes heeft in diverse godsdiensten (‘de heilige moeder’). Ze worden geleid door hoge priester van Bacchus en hoge priesteres van de moeder. Ze zijn geheime cultus die de diepste verlangens van mensen en kindred wil vervullen/zoeken. Je komt binnen met zegel.

We gaan naar huis. Nieuws: Bankrovers (1 lelijk, 1 knap, sterk??) actief, vechtclub opgericht in het geheim voor bedienden, dienstmeisjes en vroedvrouwen maken er een uitdaging van wie de meest waardevolle item een dag kan laten verdwijnen van hun meesters.

Er is een nieuw drankje bij Zyra’s freaks waar ze vrolijk van worden, waarschijnlijk van Zanzibar.

Juliana vertelt aan moeder overste dat (duistere) Maria haar lastig valt met tranende oogjes om haarzelf te beschermen voor het geval ze terug komt. Moeder overste vertelt haar dat Maria altijd bij een standbeeld van de heilige moeder (ze vond ’t zo op haarzelf lijken) rondhing en veel in de kruidentuin was, hielp met het koken met de kruiden.

Zondag: Er is inbraak in het circus van Zyra geweest, waren kleine pootjes te zien, verder niets.

Comments

Mews

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.