Venice by Night

Sessie 9

Sessie 9
IC: Zondag

Aanwezig: Thuvan, Johan, Noor, HJ, Arjan, Iris

Raven (gangrel) eet Jopie, Zyra’s leeuw op omdat ze heel errug veel honger had. Zyra is pissig op haar. Uiteindelijk geeft Zyra Raven de kans om weer bij haar in de goede gratie te komen. (even vergeten hoe?)

Christine is ontvoerd, als we bij haar bordeel aankomen komen we daarachter. Lorenzo gaat polshoogte nemen en komt er achter dat de koets waarmee ze ontvoerd werd door een vrouw/non werd bestuurd.

Als we naar het klooster van Juliana gaan vinden we de vieze tuinier bezig met een non. Non heeft een halsketting van tempel v/d maan, met een kruisje erop waar de RW het boevenmasker heeft. Lorenzo en Juliana halen ze uit elkaar en slepen de tuinier naar de priester toe. De non (Anja) wordt door Raven en Zyra gepakt en ze nemen haar mee om wat vragen te stellen over haar ketting.

Comments

Mews

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.