Venice by Night

Sessie 13

OC: 14 maart 2016?
IC: Dinsdag

Zyra laat zanzibar schrikken en hij loopt zich knockout tegen een paal, ze vind een boek met een slot erop en besluit het mee te nemen.

Opweg naar het Elysium opent Klaus het kistje dat hij van de Priesteres heeft gehad. Er komen glasachtige spinnetjes uit die Zyra en Lorenzo bijten.

Zyra gaat in een trance waar ze uitkomt in een lange gang met een baviaan erin. Ze rent naar het einde van de gang terwijl de baviaan haar bijt. Als ze aan het eind van de gang is breekt haar trance en is ze terug, waar de baviaan haar gebeten heeft zit een zwarte wond waarin minuscule spinnetjes krioelen.

Een uur later ervaart Lorenzo hetzelfde, maar hij heeft twee bavianen tegenover zich en hij kan ze makkelijk doden. Vervolgens loopt hij naar het eind van de gang. Als hij weer terug is liggen er 2 dode negers voor hem die op precies dezelfde wijze zijn gedood als de bavianen. Deze mannen blijken weerbavianen te zijn, iets wat vaker voorkomt in Afrika.

In het Elysium leert de coterie dat ze het doel zijn van een kind van Anancie. Een assamite verteld dat er verscheidene oplossing zijn.

  • Het tegengif maken.
  • Het kind van Anancie doden.
  • De reïncarnatie van Anancie doden in het trance labyrint.
    Anancie is de god van leugens, en manifesteert zichzelf vaak als een grote pratende spin.

De coterie wil het tegengif gaan maken en ze leren dat ze boeken moeten raadplegen over oude mythologie met de Moeder. Een groep Tremere in een landhuis buiten de stad schijnen boeken daarover te hebben en dus gaan ze op pad. Om Klaus mee te krijgen besluit Julliana hem te dominaten zodat hij niet meer opdrachten van de Priesteres uitvoert.

Bij het landhuis krijgen we een ongemakkelijk gevoel en hoe dichterbij we komen hoe liever we weg willen, waarschijnlijk zijn er wards geplaatst. De Tremere laten ons niet binnen en als Klaus z’n medalion van de cult laat zien beginnen de Tremere ons met pijlen te bestoken.

Op een veilige afstand gaan we bespreken hoe verder te gaan, Zyra kan een nieuwe trance van zich af schudden maar Lorenzo besluit de trance te accepteren om een poging te wagen de Reïncarnatie in het labyrint te doden. Hij komt tegenover vier bavianen te staan en hij kan er één doden terwijl de overige bavianen hem dodelijk verwonden. Na een korte struggle feed Raven van Lorenzo en nemen ze zijn spullen van waarde af.

De overgebleven cotrie leden gaan naar het huis van Klaus om in zijn bieb te duiken. Daar vinden ze een oud alchemisten boek die wat informatie over Zanzibar bevat. Hij blijkt een ruim 1000 jaar oude mortal te zijn die gebonden is aan de Moeder. De Moeder wil hem graag dood hebben, dus haat hij haar. Ook staat er in de boek een plaatje van de bronzen sleutel die waarschijnlijk het boek open maakt van Zanzibar.

Comments

anansi

Sessie 13
anunnore

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.