Venice by Night

Sessie 15

OC: 23 mei 2016
IC: Woensdag

Zira en Raven hebben honger en besluiten te gaan jagen op wild om te feeden, Bambi’s moeder moet er helaas aan geloven. Aangezien dat niet genoeg is maken ze gebruik van de vasallen in het kamp van Ravnos.

Klaus en Nicolá weten het boek van Zanzibar open te krijgen en komen er achter dat er voor duizenden jaren aan informatie instaat. Van het onleesbare spijkerschriftn naar grieks, latijn en modernere talen. Het staan verhalen in over hoe beschavingen die groot en machtig waren door corruptie en invloeden kapot zijn gemaakt. De schuldige ervan zou een vrouwe genaamd Ser-El zijn. Zanzibar schijnt haar te haten, op een gegeven moment te mogen. om haar vervolgens weer te haten met een passie.

Verder staat er in het boek aantekeningen over medicijnen, alchemie en explosieve poeder. Klaus maakt per ongeluk een scheur in het boek.

Als Klaus en Nicolá klaar zijn blijkt dat ze tijdens het lezen van al hun spullen beroofd zijn inclusief hun kleding.

Dankzij Juliana krijgen ze hun spullen weer terug, maar ze houd wel de broche van cult die Klaus had achter voor haarzelf. Hij vraagt Juliana er wel naar maar zij zegt dat de dieven dat niet terug gegeven hebben.

De groep besluit terug te gaan naar Venetie, Julliana gaat met Raven mee. Nicolá gaat met Klaus mee om in Klaus z’n bibliotheek meer informatie te zoeken.

Zira besluit terug te gaan naar haar circus waar ze twee freaks koopt van een mysterieuze dame.

Comments

anunnore

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.